Afrikaanse Varkenspest in Letland, 2e R O vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Letland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit Letland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden Roemenië, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije, Griekenland en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Lees verder op rijksoverheid.nl