Mogelijke eisen VK voor Xylella fastidiosa na 31-12-2020

De tijdelijke eisen voor Xylella fastidiosa (Xf) die het VK per 21 april 2020 heeft ingesteld, en die bij besluit van de Europese Commissie per 20 juni 2020 weer zijn ingetrokken, zullen vermoedelijk na de brexit-overgangsperiode op 31-12-2020, weer van kracht worden. Onduidelijk is nog of de eisen op dat moment hetzelfde zullen zijn als de eisen die per 20 juni 2020 zijn ingetrokken, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gelijk zullen zijn aan de eisen die het VK in het voorjaar van 2020 heeft gecommuniceerd.

Lees verder op rijksoverheid.nl